Kdo jsme

Naše cíle a zlaté pravidlo

  • Dáváme přednost lidským a duchovním hodnotám před hodnotami hmotnými.
  • Hájíme osvojení a užívání vyšších sociálních, obchodních a profesionálních standardů.
  • Vlastním příkladem přispíváme ke vzniku inteligentního, průbojnějšího a svépomoci schopného občanství.
  • Prostřednictvím Kiwanis klubu a praktickými prostředky pomáháme vytvářet pevná přátelství, učíme oplácet nezištné služby a vytvářet lepší lidské společenství.
  • Spolupracujeme na vytváření a podpoře takového zdravého obecného názoru a vyšších ideálů, jež umožňují zvýšit spravedlnost, právnost a dobrou vůli mezi lidmi.

"Chovej se k druhým tak, jak by sis přál, aby se chovali oni k tobě."

Kiwanis klub Young Professionals Tábor je součástí celosvětové organizace Kiwanis International. Kiwanis sdružuje přes 600 000 členů různých profesí, kteří se mohou aktivně realizovat v pomoci druhým, setkávat se zajímavými lidmi a poznávat přátele po celém světě.

Naše motto zní „Pomáháme. Rádi.“
To proto, že naši činností podporujeme děti a děláme tak ve svém volném čase dobrovolně.

V Táboře Kiwanis působí od roku 1998. V roce 2002 vznikl Kiwanis junior klub Tábor, který je mládežnickým programem Kiwanisu. První Kiwanis klub vznikl roku 1915 v americkém Detroitu odkud svou činnost rozšířil do 90 zemí po celém světě.

Členové klubu se schází na svých pravidelných schůzkách dvakrát měsíčně. Členem klubu se může stát jakákoliv osoba starší 18ti let. Jedinou podmínkou je, že musí být navržena některým ze stávajících členů. Každý člen je povinen se aktivně účastnit klubové činnosti a také pravidelně hradit členské příspěvky.

Kromě lokálních projektů spolupracuje Kiwanis s UNICEF na projektu ELIMINATE (Stop tetanu). Do roku 2015 Kiwanis podpoří částkou 250 mil. USD vakcinaci proti tomuto onemocnění pro matky a jejich novorozeňata.

 

Historie Kiwanisu

V srpnu roku 1914 přichází organizátor Allen S. Browne a krejčí Josef C. Prance s myšlenkou založit organizaci pro obchodníky, která by nabízela nejen přátelskou spolupráci, ale také určité jistoty. První Kiwanis klub byl založen 21. ledna 1915 v Detroitu, USA. Jeho zakladatelem byl právě Allen S. Browne.
Tento klub sdružoval mladé obchodníky a již při svém založení měl téměř 200 členů. Později, 1. listopadu 1916 byl založen první kanadský klub v Hamiltonu, Ontario. V této době již ovšem existuje v Severní Americe dalších 31 klubů. Kiwanis se v těchto dvou zemích rychle rozvíjel a roku 1961 bylo rozhodnuto o jeho rozšíření do dalších zemí světa. Kiwanis se tak přejmenovává na Kiwanis International. Od roku 1982 je sídlo Kiwanis International v Indianapolis, USA a Regionální servisní centrum pro Evropu se nachází v Gentu, Belgie.

 

Co Kiwanis není

Kiwanis není tajným spolkem. Vše je konáno otevřeně v závislosti na souhlasu a uznání veřejnosti. Kiwanis není politickým klubem, ačkoliv každý člen by měl být obeznámen s problémy a záležitostmi své společnosti. Kiwanis není organizací, která vnucuje programy svým klubům a jejich členům. Každý klub vyvíjí takovou činnost, která nejvíce vyhovuje jeho členům a s ohledem na potřeby daného prostředí.

K

Copyright © 2013
Kiwanis International

Designed by OS Webdesign